Affärsanalys och ekonomistyrning

AFFÄRSANALYS OCH EKONOMISTYRNING

Vägledning och rådgivning för att hantera, optimera och effektivisera din ekonomifunktion

Business Flow hjälper företag säkerställa att rätt procedurer, processer, system, rutiner och strategier finns på plats och efterlevs. Oavsett om du försöker förbättra företagets resultat, se över delar av eller hela din ekonomistyrning eller revidera den finansiella strategin, så kommer framgång i detta kräva mer än traditionella bokförings- och redovisningstjänster. Business Flow erbjuder den erfarenhet, kunskap och talang du behöver för att genomföra en positiv förändring i ditt företag

Business Flow stöttar hela förändringsprocessen genom:

  • Företagsanalys av nuläge
  • Målformulering och strategier
  • Implementation av styrrutiner
  • Uppföljning och utvärdering
  • Kompetensutveckling av personal